Moravia
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Archive: Giacomo Puccini Bohéma

Address

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc
1 / < >

Giacomo Puccini

Bohéma

Opera ve čtyřech dějstvích v italském znění

Giacomo Puccini – nejvýznamnější představitel italské opery na přelomu 19. a 20. století – našel námět pro operu Bohéma (1896) v humorně-sentimentálním románu Louise Henriho Murgera o životě chudých pařížských umělců. Skladatel spolu se svými libretisty vypráví příhody čtyř kamarádů, kteří v nevytopené mansardě sní o svých budoucích úspěších. Středobodem děje je však příběh lásky jednoho z nich, básníka Rodolfa a prosté švadlenky Mimi. Náhoda na chvíli spojí jejich osudy, aby je však brzo opět rozdělila nelítostná nemoc. Nakonec se Mimi ještě jednou vrátí k milému a do kruhu jeho veselých kumpánů, ale už jim zbývá jen se rozloučit – neb životní nit hrdinky se neodvratně přetrhává.

 

 

LA BOHÉME

An opera in four acts in Italian 


Giacomo Puccini – the most significant representative of Italian opera at the turn of the 19th and 20th century – he found the theme for opera La Bohéme (1896) in humorously-sentimental novel of Louis Henry Murger, the story of poor Parisian artists. Together with his librettists he tells stories of four friends who, in a cold attic, dream of their future successes. Central point of the plot is a love story one of them, a poet Rodolf and common dressmaker Mimi. The coincidence unites their fates for a while to separate them by merciless disease. In the end, Mimi comes back to her lover once again and to the group of her cheerful mates, however, only to say goodbyes as her life is unavoidably concluding. 

 

Places & Venues

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc

Marker