Moravia
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Archive: Michail Bulgakov Mistr a Markétka

Address

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc
1 / < >

Michail Bulgakov

Mistr a Markétka

Láska ve své nejtěžší zkoušce

Dlouhých dvanáct let vznikal román, který se později stal ikonou ruské literatury 20. století a jedním z nejkrásnějších milostných příběhů v dějinách literatury vůbec. Bulgakov spálil rukopis celého díla, aby jej o rok později začal psát znovu a zpaměti, přičemž poslední úpravy diktoval již slepý své ženě ještě pět dní před svou smrtí. Jeho román, poprvé publikovaný roku 1967, vedle sebe staví dobro a zlo, Boha a Ďábla, zbabělost a odvahu, aby prostřednictvím nádherného příběhu položil více otázek, než na kolik sám odpovídá. Dílo Michaila Bulgakova se na jevišti Moravského divadla objevilo pouze jednou, a to 9. listopadu 2007, kdy měl premiéru jeho Molière v režii Aleše Bergmana. Těšte se na jedinečný divadelní opus ve výrazném režijním gestu Bogdana Kokotka, v němž zlo je všudypřítomné a podívat se Ďáblovi do očí může snad jen upřímná  láska. 

THE MASTER AND MARGARITA

Love in its most difficult examination 


It took twelve long years to write this novel, which later became an icon of Russian literature of the 20th century and one of the most beautiful love stories in the history of literature. The author burnt the manuscript to begin writing it again a year later by heart, while dictating the last changes to his wife only five days before his own death, because of his blindness. His novel, first published in 1967, places good versus evil, God versus Lucifer, cowardice versus bravery, to raise many more questions than he answers in this beautiful story. This piece of work by Michail Bulgakov had the honour at the Moravian Theatre only once, November 9, 2007 together with the premiere of Moliere directed by Aleš Bergman. You can look forward to unique theatre opus directed by distinctive Bogdan Kokotek, who shows that evil is omnipresent and only candid love can look Lucifer directly in the eye.

Places & Venues

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc

Marker