Moravia
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Archive: Jakub Nvota, Michaela Doleželová Robin Hood

Address

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc
1 / < >

Jakub Nvota, Michaela Doleželová

Robin Hood

Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není

Legenda o nejslavnějším lidovém hrdinovi všech dob poprvé na scéně Moravského divadla Olomouc. Anglie na přelomu 12. a 13. století za vlády krále Richarda Lví Srdce nebyla zrovna přívětivým místem k životu. To poznal i šlechtic Robert z Locksley, když se po návratu z křižáckých výprav dozvěděl, že ho princ Jan za pomoci šerifa z Nottinghamu připravil o veškerý majetek. Odešel proto do Sherwoodského lesa, kde společně s Malým Johnem a dalšími uprchlíky začal okrádat bohaté šlechtice a uloupené zlato rozdával chudým. Zbojníci ho jmenovali svým vůdcem a začali mu říkat Robin Hood… Zrodil se tak mýtický příběh, který se dočkal už desítek literárních, filmových i divadelních zpracování. V našem případě se o jeho převyprávění postarají Roman Vencl a Michaela Doleželová, takže se můžete těšit na takovou porci humoru, že jí i anglické dějiny budou malé.

 

 

Jakub Nvota, Michaela Doleželová

Robin Hood

A hat with a feather, longbow and jerkin, however not a gamekeeper 


The legend of the most famous folk hero of all times, presented for the first time on the stage of the Moravian Theatre Olomouc. England at the turn of the 12th and 13th century, during the reign of King Richard the Lion Heart, was not exactly a friendly place to live. Even the nobleman Robin of Locksley figured that out, when on the return from Third Crusade, Prince John, with help of Sherriff of Nottingham, deprived him of all his possessions. Robin left for Sherwood, where together with Little John and other refugees and outlaws started to rob wealthy noblemen and give away the stolen gold to the poor. The outlaws made Robin their leader and started to call him Robin Hood… a mythical story came to life in a number of literary, film and theatre adaptations. In our case, Roman Vencl and Michaela Doleželová tell us the story and so you can look forward to such great humour that even English history would not bare. 

Places & Venues

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc

Marker