Moravia
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Multižánrové centrum Cooltour

Adresa

Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 702 00 Ostrava
Pošli dotaz o Multižánrové centrum Cooltour

Multižánrové centrum Cooltour vzniklo v říjnu 2011 jako první experimentální prostor pro současné umění v Ostravě. Hlavními cíli Cooltouru je podporovat začínající umělce a mladé tvůrčí osobnosti, uskutečňovat nebo pomáhat jiným při realizaci společensky prospěšných projektů, rozvíjet nové talenty a obohacovat lokální kulturní prostředí. Nezávislé kulturní centrum je spojením umělecké laboratoře, kulturní instituce a komunitního prostoru a poskytuje zázemí pro setkávání a komunikaci lidí s touhou a potřebou tvořit a přispívat svou činností k budování kvalitního veřejného prostoru města.

Cooltour je místo pro nové nápady, praktické vzdělávání, umělecký růst, hudbu, tanec, divadlo, film, nové formy, spolupráci, seberealizaci, nové zkušenosti, workshopy, experimenty, umělecké rezidence, výstavy, komunitní a ekologické projekty, diskuse a to, co kdysi nebylo možné.

O CO USILJEME?

Chceme př ispívat ke kulturnímu a uměleckému rozkvětu města a regionu, nabízet mladým lidem nové možnosti osobnostního a uměleckého rozvoje a podporovat jejich kreativitu, aktivní přístup a vztah k městu.

JAK TOHO CHCEME DOCÍLIT?

Provozujeme nezávislé mezinárodní kulturní centrum, které podporuje kvalitní regionální, tuzemskou i zahraniční uměleckou tvorbu, začínající umělce a nové umělecké formy. Vytváříme nové možnosti vzdělávání, seberealizace a kulturně společenských projektů s důrazem na získávání praktických zkušeností a aktivní participaci jednotlivce. Poskytujeme prostory pro setkávání a společnou tvůrčí činnost různých místních komunit a zájmových spolků a nabízíme tak platformu pro rozvoj místního tvůrčího potenciálu.